• Home
  • CertiQ erkent GvO's uit Polen

CertiQ erkent GvO's uit Polen

28-05-2020

  • Voor het eerst Poolse GvO's op de Nederlandse markt
  • Erkenning van Poolse GvO's onder voorwaarden
  • Poolse GvO's importeren en gebruiken kost tijd. GvO's uit AIB landen kunnen echter direct ge├»mporteerd en gebruikt worden

CertiQ heeft van een marktpartij een concreet verzoek ontvangen om, na de eerdere erkenning van Britse GvO's, nu ook Poolse GvO's te erkennen. Deze Poolse certificaten werden eerder door CertiQ niet erkend omdat TGE, de Poolse evenknie van CertiQ, geen lid is van de Association of Issuing Bodies (AIB). Met ingang van 28 mei 2020 erkent en accepteert CertiQ wel de Poolse GvO's onder voorwaarden.

CertiQ toetst Poolse GvO's aan de Nederlandse wet
GvO's die aangemaakt zijn in landen die aangesloten zijn bij de AIB worden door CertiQ geaccepteerd (1), omdat daarmee zeker is dat deze voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving en (dus) voldoende nauwkeurig, betrouwbaar en waarachtig zijn. Bij GvO's die aangemaakt zijn in landen die niet aangesloten zijn bij de AIB is deze zekerheid niet op voorhand aanwezig. Daarom zal CertiQ bij iedere individuele batch niet-AIB GvO's die aangeboden wordt toetsen of de betreffende certificaten naar aard en strekking gelijk zijn met de in Nederland uitgegeven GvO's, zoals de wet vereist. Deze toets vergt werk en tijd. GvO's uit AIB-landen kunnen daarentegen direct worden geïmporteerd en gebruikt.

Voorwaarden voor erkenning
Voor certificaten uit Polen is deze toets gedaan. CertiQ zal deze Poolse GvO's erkennen, indien ze voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet eenduidig vaststaan dat de betreffende GvO's niet al gebruikt zijn in Polen en ook in geen enkel geval meer gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld voor de berekening van de Poolse residual mix. De Poolse certificaten kunnen daarnaast niet verder worden verhandeld, ook niet naar het buitenland.
De exacte voorwaarden voor acceptatie van Poolse certificaten vindt u hier.
 
(1) Met uitzondering van Zwitserse certificaten