• Home
  • Vanaf 1 oktober 2020 inloggen als intermediair met ketenmachtiging

Vanaf 1 oktober 2020 inloggen als intermediair met ketenmachtiging

01-10-2020

Vanaf vandaag kunnen intermediairs alleen nog namens een producent inloggen in MyCertiQ met een eHerkenning ketenmachtiging.

•    Bent u intermediair en wilt u vanaf nu in kunnen blijven loggen namens een producent, dan dient u hiervoor over een eHerkenning ketenmachtiging te beschikken.
•    Bent u producent en wilt u een installatie in laten schrijven door een intermediair, dan moet u deze intermediair machtigen via een eHerkenning ketenmachtiging.

Hiermee wordt een grote stap gezet naar een volledig digitale manier van inloggen en registreren in MyCertiQ met behulp van eHerkenning, ketenmachtiging of DigiD. CertiQ begrijpt dat er mogelijk nog vragen zijn over het aanvragen en de werking van een ketenmachtiging. Hiervoor verwijzen we u naar de website van de Rijksoverheid, www.eherkenning.nl/ketenmachtiging. Alle informatie over eHerkenning en ketenmachtiging kunt u daar vinden.

Voor burgers met DigiD is het voor een intermediair tijdelijk nog wel mogelijk om zonder machtiging in te loggen. Maar ook deze manier van inloggen zal binnen afzienbare tijd niet meer mogelijk zijn en vervangen worden door een uitsluitend digitale inlogmethode waarbij een machtiging noodzakelijk is.

Een producent kan zelf zijn installatie inschrijven met zijn eigen eHerkenning of DigiD. Wilt u dit als intermediair namens een producent doen, dan moet u in het bezit zijn van een eHerkenning ketenmachtiging ten gunste van een zakelijke producent. Daarmee machtigt de producent een intermediair om namens hem in te mogen loggen en een productie-installatie in te mogen schrijven.

Een producent hoeft zelf geen eHerkenning te hebben om een intermediair te machtigen. De intermediair dient om gemachtigd te kunnen worden in het bezit te zijn van een eHerkenning inlogmiddel met niveau EH3. Om een intermediair te kunnen machtigen moeten er twee zaken geregeld worden:
1.    De producent moet de ketenmachtiging aan de intermediair vastleggen voor de diensten waarvoor hij een machtiging aan de intermediair wil afgeven.
2.    De intermediair wijst een persoon aan die vervolgens gemachtigd is om namens de producent in te loggen voor diensten waarvoor de intermediair gemachtigd is.

Aanvragen van een ketenmachtiging doet u bij een eHerkenning leverancier, een actueel overzicht van leveranciers is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

We raden u aan om tijdig uw ketenmachtiging aan te vragen in verband met de doorlooptijd bij uw eHerkenning leverancier. Op die manier kan voorkomen worden dat toekomstige inschrijvingen onnodige vertraging oplopen.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze Servicedesk.