• Home
  • Inloggen zonder machtiging, eHerkenning of DigiD binnenkort niet meer mogelijk in MyCertiQ

Inloggen zonder machtiging, eHerkenning of DigiD binnenkort niet meer mogelijk in MyCertiQ

18-06-2020

Graag willen wij u informeren over een aanpassing in onze processen voor het inloggen als intermediair in onze applicatie. Dit geldt onder andere voor het aanmelden, inschrijven en informatie bekijken van een producent en de productie-installatie. De wereld wordt steeds meer digitaal en daar gaat CertiQ ook in mee. Dat betekent dat het inloggen in MyCertiQ binnenkort alleen nog maar digitaal kan met behulp van eHerkenning of DigiD, waarbij eHerkenning of DigiD tevens een digitale handtekening is.

Concreet houdt dat in dat een producent zelf zijn installatie moet inschrijven met een eigen eHerkenningsmiddel of DigiD. Daarnaast blijft het voor intermediairs en tussenpersonen ook mogelijk om namens een producent een installatie in te schrijven. Hiervoor dient de intermediair dan in het bezit te zijn van een eHerkenning ketenmachtiging ten gunste van een zakelijke producent. Daarmee machtigt de producent zijn intermediair om namens hem een productie-installatie in te mogen schrijven.
Voor burgers en DigiD is het voor een intermediair tijdelijk nog wel mogelijk om zonder machtiging in te loggen. Maar ook deze manier van inloggen zal binnen afzienbare tijd niet meer mogelijk zijn en vervangen worden door een uitsluitend digitale inlogmethode waarbij een machtiging noodzakelijk is.

De producent hoeft zelf geen eHerkenning te hebben om een intermediair te machtigen. De intermediair dient om gemachtigd te kunnen worden in het bezit te zijn van een eHerkenning inlogmiddel met niveau EH3. Om een intermediair te kunnen machtigen moeten er twee zaken geregeld worden:
1.    De producent moet de ketenmachtiging aan de intermediair vastleggen voor de diensten waarvoor hij een machtiging aan de intermediair wil afgeven.
2.    De intermediair wijst één persoon aan die vervolgens gemachtigd is om namens producent in te loggen voor diensten waarvoor de intermediair gemachtigd is.

Het algemene advies is om de aanvraag van een ketenmachtiging via de intermediair te laten lopen. Zij zijn meer bekend met de stappen die gezet moeten worden en zij kunnen dat vervolgens aanvragen. Meer informatie over ketenmachtiging is terug te vinden op www.eherkenning.nl/ketenmachtiging of bij één van de erkende leveranciers van eHerkenning. Aanvragen van een ketenmachtiging doet u ook bij uw eHerkenning leverancier.

Wij zullen u de aankomende tijd op de hoogte houden van de voortgang en datum waarop deze wijziging ingaat.