• Home
  • Publicatie Jaarverslag 2020

Publicatie Jaarverslag 2020

07-04-2021

2020 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar voor CertiQ. Naast COVID-19 was 2020 het eerste jaar van full disclosure: de verplichte certificering van het verbruik van zowel de hernieuwbare als niet-hernieuwbare elektriciteit die in Nederland wordt geleverd. CertiQ heeft in 2019 hard gewerkt om klaar te zijn voor deze livegang en het resultaat mag er zijn! CertiQ heeft ook in 2020 niet stilgezeten. Naast het juist en volledig uitgeven van garanties en certificaten van oorsprong met het klantperspectief hoog in het vaandel, is het een jaar geweest van voorbereidingen treffen. Dit jaar gaan we de vruchten plukken van deze voorbereidingen: we zullen ons nieuwe handelsportaal introduceren, de nieuwe website in de lucht brengen, de eerste stappen zetten naar een nog klantvriendelijker IT-systeem met minder handwerk en bijdragen aan meer transparantie op het garantie van oorsprong om de eindgebruiker nog bewuster keuzes te kunnen laten maken.

Resultaten niet-hernieuwbaar
Als gevolg van full disclosure is er in 2020 een grote groei geweest voor niet-hernieuwbare elektriciteit, zowel in het aantal ingeschreven productie-installaties, de uitgifte van certificaten van oorsprong als de afboekingen.

  • Het aantal aangemelde productie-installaties voor niet-hernieuwbare elektriciteit komt in 2020 uit op 736, in 2019 waren dit er 502.
  • In 2020 is 73 TWh aan certificaten van oorsprong voor niet-hernieuwbare elektriciteit uitgegeven; dit in vergelijking met 38,5 TWh in 2019.
  • Ook de afboekingen laten een enorme groei zien voor certificaten van oorsprong: 42,7 TWh in vergelijking met 0,6 TWh in 2019

Ingeschreven productie-installaties
Niet alleen is er een groei te zien door de introductie van full disclosure. Ook voor hernieuwbare elektriciteit en warmte stijgt het aantal bij CertiQ aangemelde productie-installaties hard. Zo is er een sterke toename van windcapaciteit te zien, onder andere doordat Windparken Borssele 1+2 en 3+4 in gebruik zijn genomen in 2020 met een gezamenlijk vermogen van circa 1,5 GW. Ook is er door de subsidiëring van zon PV een stijgende lijn waar te nemen in het vermogen en aantal productie-installaties. In vergelijking met 2019 is er in totaal een stijging van 30% van vermogen voor elektriciteit waar te nemen, in aantallen productie-installaties uitgedrukt betreft de stijging 25%.

Voor warmte ziet CertiQ ook een gestage groei, namelijk een stijging van 13% voor het aangemelde vermogen en 10% voor het aantal aangemelde productie-installaties.

Uitgifte van garanties van oorsprong
De uitgifte van garanties van oorsprong laat ook een stijgende lijn zien. Het toegenomen vermogen voor wind en zon leidt zichtbaar tot een toename van de uitgifte voor die energiebronnen. De uitgifte van garanties van oorsprong voor biomassa is toegenomen (van 5,4 TWh naar 9,1 TWh) als gevolg van bij- en meestook door de reeds geregistreerde productie-installaties. Voor warmte zien we, net als bij de inschrijvingen van productie-installaties, een rustige, gestage groei.

Afboekingen van garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong
Het aantal afboekingen van niet-hernieuwbare elektriciteit is significant toegenomen van 0,6 TWh in 2019 naar 42, TWh in 2020 als gevolg van full-disclosure. Het aantal afboekingen voor hernieuwbare elektriciteit is daarentegen iets afgenomen. Dit is het resultaat van COVID 19 en het dalende elektriciteitsverbruik. Het aantal afboekingen voor hernieuwbare elektriciteit betreft 55,2 TWh in vergelijking met 55,8 TWh in 2019.

Import
De import van garanties van oorsprong is iets gedaald (van 50,7 TWh in 2019 naar 47,5 TWh in 2020). Dit is een logisch gevolg van het feit dat de uitgifte van garanties van oorsprong voor hernieuwbare elektriciteit is toegenomen en de afboekingen zijn afgenomen.

We zien ook een stijging van de import van certificaten van oorsprong voor niet-hernieuwbare elektriciteit (van 2,5 TWh naar 9,7 TWh). Dit komt met name door nucleaire elektriciteit uit Zweden (6,3 TWh).

De meeste afgeboekte garanties van oorsprong komen nog steeds uit Nederland. Nederland importeert de meeste garanties van oorsprong uit Spanje (7,5 TWh), Italië (8,4 TWh) en (nieuw dit jaar) Frankrijk (4,9 TWh).  

Handelaren en eindgebruikers
Tot slot ziet CertiQ een groei in het aantal handelaren en eindgebruikers. Het aantal handelaren is gegroeid van 196 (2019) naar 220 (2020). We zien ook het aantal eindgebruikers toenemen (van 1283 in 2019 naar 1628 in 2020), en een verschuiving in de afboekingen op producten naar eindgebruikers. Dit suggereert dat steeds meer zakelijke afnemers zelf afspraken maken over de hernieuwbaarheid van hun elektriciteitsconsumptie.

Meer informatie, feiten en cijfers over CertiQ zijn te vinden in ons jaarverslag over 2020.