• Home
  • Jaarverslag CertiQ 2019

Jaarverslag CertiQ 2019

14-04-2020

Zowel consumenten als bedrijven verwachten correcte en duidelijke informatie over de energie die ze consumeren. CertiQ levert, via Garanties van Oorsprong (GvO's) en Certificaten van Oorsprong (CvO's), deze informatie. Zeker nu de overgang naar productie en consumptie van hernieuwbare energie versnelt, wordt CertiQ's rol belangrijker.

2019 was wederom een jaar vol groei, veranderingen en ontwikkelingen. Onze nummer één prioriteit was de voorbereiding van Full Disclosure –de verplichte certificering van zowel de 'groene' als de 'grijze' elektriciteit die in Nederland wordt geleverd­– inclusief communicatie naar marktpartijen. Deze inspanningen leidden ertoe dat we een sterke stijging zagen in het volume gecertificeerde niet-hernieuwbare elektriciteit: CertiQ gaf in 2019 grijscertificaten uit voor 38,5TWh, tegenover 'slechts' 8,9TWh in het voorgaande jaar.

2019 in één oogopslag:

  • Jaar op jaar worden meer certificaten afgeboekt. Het totale aantal afboekingen voor elektriciteit steeg van 53,5TWh in 2018 tot een record van 55,8TWh in 2019.
  • Eind 2019 waren in totaal 23.171 productie-installaties geregistreerd bij CertiQ, een stijging van ongeveer 25%. Deze groei kan deels worden toegeschreven aan een stijgend aantal installaties voor zonnestroom. Daarnaast nam, in aanloop naar de implementatie van Full Disclosure per 1 januari 2020, het aantal ingeschreven productie-installaties voor niet-hernieuwbare elektriciteit toe van 276 in 2018 naar 502 in 2019. Ruim de helft (15,3GW) van de totale ingeschreven productiecapaciteit (28,3GW) is daarmee niet-hernieuwbaar
  • De aanmaak van GvO's voor hernieuwbare elektriciteit steeg van 16,4TWh in 2018 tot 18,9TWh in 2019.
  • Net als in 2018 is ook in 2019 de capaciteit in zonne-energie verdubbeld, ditmaal van 1,5GW (2018) tot 3,2 GW (2019). Dit wordt ook weerspiegeld in de uitgifte van GvO's voor elektriciteit uit zon: die is gegroeid van 1,1TWh in 2018 naar 2,1TWh in 2019.
  • Consumenten kiezen steeds vaker voor door wind opgewekte elektriciteit, ten koste van waterkracht en biomassa.
  • Dat de GvO-markt een flinke ontwikkeling doormaakt is onder andere te zien aan de toename van het aantal handelaren (van 150 naar 196) dat actief is op ons platform. Daarnaast namen de afboekingen voor eindgebruikers aanzienlijk toe met bijna 16,5%.

Meer informatie, feiten en cijfers over CertiQ zijn te vinden in ons jaarverslag over 2019.

Het hele CertiQ team kijkt uit naar een succesvolle voortzetting van onze samenwerking!