• Home
  • Nieuwe categorie warmte GvO: Compostering van Champost

Nieuwe categorie warmte GvO: Compostering van Champost

25-11-2020

Met ingang van 24 november 2020 is de productie van duurzame warmte uit compostering van champost een nieuwe categorie in de SDE++ subsidie. Champost is een afvalstroom die vrijkomt bij de teelt van champignons.

Bij compostering van champost wordt organische stof omgezet in humus, bij dit proces komt laagwaardige warmte vrij. Als deze warmte nuttig ingezet wordt, bijvoorbeeld voor verwarming van kantoren, gebouwen of kassen, kan CertiQ daar GvO’s voor uitgeven. CertiQ geeft de GvO informatie door aan RVO en de uiteindelijke SDE++ subsidie-betaling van RVO wordt gedaan op basis van deze GvO’s.
Voor installaties die warmte produceren uit de compostering van champost is een minimaal nuttig warmtevermogen vastgesteld van 500kW. Deze installaties kunnen aangemeld worden bij CertiQ voor de uitgifte van GvO's. Naast een aanmelding (Verzoek tot Vaststelling) van een installatie moet er ook een meetprotocol ingediend worden, dat door de producent en een erkend meetbedrijf samen is opgesteld. Afhankelijk van het warmtevermogen moet de producent met zijn meetbedrijf na de aanmelding meetrapporten indienen. Bij een warmtevermogen <= 3MW moet een jaarlijks meetrapport ingediend worden, bij een warmtevermogen groter dan 3MW moeten maandrapporten ingediend worden. Aanvullend moet voor installaties met een warmtevermogen groter dan 3MW een jaarlijkse Assurancerapportage opgesteld worden.
Op onze website is meer informatie te vinden over het aanmelden van een installatie met een warmte vermogen <= 3MW of > 3MW.