• Home
  • Nieuwsbericht: Wijziging GvO-Regeling en Impact No-deal Brexit

Nieuwsbericht: Wijziging GvO-Regeling en Impact No-deal Brexit

24-12-2020

De wijziging van de Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong is gepubliceerd. En wat is de impact van een No-Deal bij de Brexit? Lees het hier!

Wijziging GvO-regeling
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de wijziging van de GvO-regeling gepubliceerd in de Staatscourant. De belangrijkste wijzigingen zijn:
•    De vaststelling van de tarieven voor 2021, deze blijven gelijk aan die van 2020. De tarieven staan vermeld in artikel 29 van regeling.
•    Een aanpassing in de rapportageverplichting in artikel 7. Deze aanpassing houdt in dat productie-installaties op biomassa/biogas met een vermogen >2 MW jaarlijks een assurancerapport in moeten dienen en moeten beschikken over een meetprotocol. Voor deze installaties hoeft geen jaarlijks of maandelijks meetrapport ingediend te worden. Dit geldt ook voor meerdere vergelijkbare installaties waarvan het gezamenlijk totale nominaal elektrisch vermogen groter is dan 2 MW.
Voor de volledige wijziging verwijzen we u naar de wijzigingsregeling in de Staatscourant.

Belangrijk aandachtspunt bij het opstellen van meetrapporten en assurancerapporten is dat er verwezen wordt naar de juiste GvO regeling. Er moet in het rapport verklaard worden dat deze is opgesteld volgens de "Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong". Bij een foutieve verwijzing zullen ingediende rapporten af moeten wijzen.

Brexit
Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Op basis van het terugtrekkingsakkoord van het Verenigd Koninkrijk van 12 november 2019 (Brexit-akkoord), zullen de voorwaarden van CertiQ bij erkenning van GvO's uit Groot-Brittannië blijven gelden tot en met 31 december 2020.

Inmiddels nadert de deadline van 31 december 2020 voor het verstrijken van de overgangsperiode. De Europese Commissie heeft op 23 juli 2020 een bericht aan belanghebbenden gepubliceerd (link) waarin het standpunt over garanties van oorsprong van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen wordt verduidelijkt.

Het door de Commissie gepubliceerde bericht bevestigt dat garanties van oorsprong die zijn gepubliceerd door aangewezen instanties in het VK na het einde van de overgangsperiode niet langer door de EU-lidstaten zullen worden erkend. Tenzij er een handelsovereenkomst wordt gesloten die anders bepaalt, accepteert CertiQ vanaf 1 januari 2021 geen ex-domain cancellations vanuit het VK naar Nederland.

Verdere voortzetting van het CertiQ-beleid omtrent de import van GvO's uit Groot-Brittannië is afhankelijk van het resultaat van de onderhandelingen over de details van de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.