• Home
  • Percentage hernieuwbare opwek uit afval in 2020

Percentage hernieuwbare opwek uit afval in 2020

07-11-2019

Het aandeel hernieuwbaar opgewekte energie uit afvalverbrandingsinstallaties zakt van 53% in 2019 naar 52% in 2020. Dat heeft minister Wiebes bekendgemaakt en is te lezen in de Staatscourant. Voor de opwek van energie uit een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) wordt jaarlijks een percentage vastgesteld voor het aandeel hernieuwbare energie. Dit percentage staat voor het aandeel groen afval dat de installaties verbranden. Er wordt met een vast percentage gewerkt omdat er niet per AVI vast te stellen is wat de exacte samenstelling van het afval is en wat het aandeel groen afval is. Het voor 2020 vastgestelde percentage resulteert waarschijnlijk in een iets lagere uitgifte van GvO's uit AVI's in 2020.