• Home
  • Persbericht erkenning Britse GvO's

Persbericht erkenning Britse GvO's

07-02-2019

CertiQ erkent GvO's uit Groot-Brittannië

• Voor het eerst Britse GvO's op de Nederlandse markt

• Erkenning van Britse GvO's onder voorwaarden

• Britse GvO's importeren en gebruiken kost tijd. GvO's uit AIB landen kunnen echter direct geïmporteerd en gebruikt worden.

 

CertiQ erkent GvO's uit Groot-Brittannië

Na een uitspraak in november 2018 door de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, aangevraagd door Eneco, gaat CertiQ GvO's (Garanties van Oorsprong) uit Groot-Brittannië erkennen. Deze Britse certificaten ("REGO's") werden eerder door CertiQ niet erkend omdat Ofgem, de Britse evenknie van CertiQ, geen lid is van de Association of Issuing Bodies (AIB).

CertiQ toetst Britse GvO's aan de Nederlandse wet

GvO's die aangemaakt zijn in landen die aangesloten zijn bij de AIB worden door CertiQ geaccepteerd (1), omdat daarmee zeker is dat deze voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving en (dus) voldoende nauwkeurig, betrouwbaar en waarachtig zijn. Bij GvO's die aangemaakt zijn in landen die niet aangesloten zijn bij de AIB is deze zekerheid niet op voorhand aanwezig. Daarom zal CertiQ bij iedere individuele batch niet-AIB GvO's die aangeboden wordt toetsen of de betreffende certificaten naar aard en strekking gelijk zijn met de in Nederland uitgegeven GvO's, zoals de wet vereist. Deze toets vergt werk en tijd. GvO's uit AIB-landen kunnen daarentegen direct worden geïmporteerd en gebruikt.

Voorwaarden voor erkenning

Voor certificaten uit Groot-Brittannië is deze toets gedaan. CertiQ zal deze "REGO's" erkennen, indien ze voldoen aan een aantal voorwaarden. De REGO's mogen, onder andere, niet ouder zijn dan 12 maanden en alleen betrekking hebben op elektriciteit die op het net wordt geleverd. REGO's uitgegeven voor het eigenverbruik van een installatie kunnen volgens de Nederlandse wet- en regelgeving niet geaccepteerd worden. Daarnaast moet eenduidig vaststaan dat de betreffende REGO's niet al gebruikt zijn in Groot-Brittannië, bijvoorbeeld voor de berekening van de Britse residual mix. De Britse certificaten kunnen daarnaast niet verder worden verhandeld, ook niet naar het buitenland.

De exacte voorwaarden voor acceptatie van Britse certificaten vindt u hier.

Zie hier het besluit op bezwaar, waarin het bezwaar van Eneco Energy Trade B.V. grondig wordt verklaard.

 

(1) Met uitzondering van Zwitserse certificaten