• Home
  • Publicatie jaarverslag 2018

Publicatie jaarverslag 2018

29-07-2019

We denken steeds meer na over de vraag waar onze energie vandaan komt. Is het zon, wind, biomassa of fossiele brandstoffen? Zowel consumenten als bedrijven verlangen meer transparantie over de oorsprong van hun elektriciteit en warmte. Daarom wordt de rol van CertiQ steeds belangrijker, zeker naarmate de overgang naar hernieuwbare energie versnelt.

In deze context was 2018 een veelbewogen jaar voor CertiQ, waarin we veranderende regelgeving en snelle marktontwikkelingen verwelkomden en daarop voortbouwden. We hebben hard gewerkt en zijn trots dat we (een jaar voor de formele deadline) volledig voorbereid zijn op Full Disclosure, de verplichte certificering van zowel de 'groene' als de 'grijze' elektriciteit die in Nederland wordt geleverd.

2018 in één oogopslag:

  • Het totale aantal afboekingen voor elektriciteit steeg van 49,3 TWh in 2017 tot een record van 53,5 TWh in 2018.
  • Consumenten kozen steeds vaker voor door wind opgewekte elektriciteit ten koste van waterkracht: meer dan 62% van alle afgeboekte GvO's waren wind-GvO's.
  • Eind 2018 waren in totaal 18.462 productie-installaties geregistreerd bij CertiQ, een stijging van 14% ten opzichte van 2017. Dit kan worden toegeschreven aan het groeiend aantal productie-installaties van zonnestroom, hernieuwbare warmte en fossiele elektriciteit.
  • De capaciteit in zonne-energie is verdubbeld van 0,7 GW in 2017 tot 1,5 GW in 2018. Dit wordt ook weerspiegeld in de uitgifte van GvO's voor elektriciteit uit zon: die is gegroeid van 0,6 TWh in 2017 naar 1,1 TWh in 2018.
  • De capaciteit in warmte groeide van 2 GW in 2017 tot 2,8 GW in 2018. De uitgifte van GvO's voor warmte nam ook met meer dan 25% toe van 4,3 TWh in 2017 tot 5,4 TWh in 2018.


Meer feiten en cijfers over CertiQ zijn te vinden in ons jaarverslag 2018.

We kijken uit naar een succesvolle voortzetting van de samenwerking tussen u en CertiQ!