• Home
  • Record hoeveelheid groene stroom geconsumeerd in 2015

Record hoeveelheid groene stroom geconsumeerd in 2015

27-01-2016

Het afgelopen jaar heeft Nederland een record hoeveelheid groene stroom geconsumeerd. Daarbij zien we dat consumenten – zowel particulier als industrieel – willen weten waar hun energie vandaan komt en welke impact deze energieconsumptie heeft op onze leefomgeving.

Toename afboekingen GvO's 
De hoeveelheid groene stroom waarvoor certificaten zijn afgeboekt in 2015 is toegenomen met 12,5%. Nog niet eerder zijn er in een jaar zoveel GvO's afgeboekt, namelijk 42,6 terrawattuur (TWh). In 2014 was dat nog 38 TWh. Daarbij is de vraag naar certificaten voor stroom uit wind in twee jaar met 66% fors gestegen en uitgegroeid tot meer dan 12 TWh per jaar (zie onderstaande tabel). Ook het afboeken van GvO's voor zon is in 2015 relatief sterk toegenomen. Ondertussen doen Nederlandse GvO's het onverminderd goed: de GvO's die CertiQ uitgeeft worden zelden geëxporteerd maar vrijwel allemaal in Nederland afgeboekt.

Tabel 1: Totale afboekingen per energiebron in GWh

Import
Consumenten vragen de afgelopen twee jaar steeds vaker naar groene stroom die in Nederland wordt opgewekt. Ondanks de stijging van de uitgifte van Nederlandse GvO's is het aanbod echter niet groot genoeg om aan de volledige vraag te voldoen. Het grootste deel van de gebruikte GvO's komt daarom uit het buitenland. Hierbij is een verschuiving te zien in de herkomst van geïmporteerde Garanties van Oorsprong; grote leverancier Noorwegen verliest terrein ten opzichte van met name Zweden, Italië en Frankrijk. De export van GvO's halveerde, een logisch gevolg van de grote vraag naar GvO's in Nederland.

Eindgebruikers 
Steeds meer grootzakelijke consumenten hechten waarde aan volledige transparantie over de GvO's die leveranciers voor hen afboeken. CertiQ biedt deze transparantie op onafhankelijke en gecontroleerde wijze door het aanbieden van end-useraccounts. Hierop kunnen consumenten zien welke GvO's voor hen zijn afgeboekt. Als zij specifiek gekozen hebben voor GvO's van een bepaald windpark, bijvoorbeeld omdat dit bij hen in de buurt staat, of als ze kiezen voor GvO's afkomstig van installaties die recent in gebruik zijn genomen, dan zien zij dat hier terug. Dit geeft consumenten de zekerheid dat de claims die zij maken over hun energiegebruik valide en betrouwbaar zijn. Op de 327 accounts (199 in 2014) is in 2015 10 TWh afgeboekt, een toename van 2,5 TWh ten opzichte van 2014.

Carbon footprint 
Veel grootzakelijke consumenten verwerken deze afgeboekte GvO's in hun carbon footprint. Dat laat zien dat GvO's niet alleen gaan over hoe en wanneer de energie is geproduceerd, maar ook om de impact die deze energie heeft op onze leefomgeving. Dit werpt een nieuw licht op de maatschappelijke waarde van een GvO. Het maakt het des te belangrijker dat we blijven werken om ook die nieuwe toepassingen mogelijk te maken met gestandaardiseerde, betrouwbare en onafhankelijke informatie.

Over CertiQ 
CertiQ certificeert energie die is opgewekt uit de duurzame bronnen zon, water, wind en biomassa door Garanties van oorsprong uit te geven. In Nederland mogen alleen Garanties van Oorsprong worden gebruikt als bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. Certificaten die worden uitgegeven door CertiQ zijn verhandelbaar binnen Europa.

Lees voor meer informatie het jaaroverzicht 2015 op onze website.