• Home
  • Wijzigingsregeling Full Disclosure

Wijzigingsregeling Full Disclosure

09-07-2019

Deze week is de wijzigingsregeling voor Full Disclosure gepubliceerd. Met deze wijzigingsregeling wordt de huidige "Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit" per 1 januari 2020 gewijzigd in "Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong".

De belangrijkste wijziging in de nieuwe regeling is dat Full Disclosure hiermee definitief ingevoerd wordt per 1 januari 2020. Energieleveranciers zijn daarmee vanaf 1 januari 2020 verplicht om alle levering aan eindgebruikers, zowel consumenten als zakelijk, te onderbouwen met afgeboekte certificaten. Waar dat nu al verplicht is voor alle levering van hernieuwbare energie, wordt dat ook verplicht voor alle levering van fossiele energie. Dat betekent dat de volledige elektriciteitsconsumptie van Nederland in 2020 onderbouwd moet worden met certificaten. CertiQ zal naast de Garantie van Oorsprong voor energie uit hernieuwbare bronnen (GvO's) ook Certificaten van Oorsprong voor energie uit fossiele bronnen (CvO's) uit gaan geven.

De belangrijkste punten uit de wijzigingsregeling op een rijtje:

  • De nieuwe regeling geldt voor GvO's en CvO's;
  • Leveranciers worden verplicht om voor alle levering aan eindgebruikers vanaf 1 januari 2020 GvO's en/of CvO's af te boeken;
  • Voor productie van elektriciteit uit fossiele bronnen tot en met 31 december 2019 geeft CertiQ etiketteringscertificaten uit. Voor productie van elektriciteit uit fossiele bronnen vanaf 1 januari 2020 zal CertiQ CvO's uit gaan geven;
  • Etiketteringscertificaten uit de productieperiode juli tot en met december 2019 zullen na 1 januari 2020 ook gezien worden als CvO's, deze kunnen dus ook gebruikt worden ter onderbouwing van de levering aan eindgebruikers;
  • Etiketteringscertificaten met een productieperiode voor 1 juli 2019 kunnen niet gebruikt worden ter onderbouwing van levering aan eindgebruikers in 2020. Deze certificaten kunnen wél gebruikt worden voor export of ter onderbouwing van levering in 2019.