Veelgestelde vragen
Documenten
Nieuws
Contact

Elektriciteit

Informatie over de rapportageverplichting

Welke energiebron gebruikt u?

Overige biomassa en/of Fossiele brandstof met meer dan 1 type brandstof

Wat u moet indienen:

1. Maandelijkse opgave van de percentages en type brandstoffen
Alle producenten van biomassa- en fossiele installaties moeten maandelijks biomassapercentages en type brandstof opvoeren met uitzondering van AVI's en 100% biogas-installaties. Nadat de netbeheerder de meetwaarden voor uw installatie heeft ingestuurd (meestal twee weken na de productiemaand), kunt u zelf de biomassapercentages invoeren in MyCertiQ. In de handleiding voor producenten (zie 'Documenten') staat hoe u dit kan doen. 

2. Een Assurance rapport
Een Assurance rapport wordt opgesteld door een onafhankelijke accountant en moet uiterlijk 4 maanden na afloop van ieder kalenderjaar (vóór 1 mei) worden ingediend bij CertiQ. 

 

Afvalverwerkingsinstallaties (AVIs) met subsidie voor rendement

Wat u moet indienen:

1. Een meetprotocol
Dit moet ingediend worden samen met de aanmelding (Verzoek tot Vaststelling) van uw productie-installatie. Een meetprotocol heeft een geldigheid van 5 jaar en moet daarna verlengd worden. Wanneer er tussentijds een wijziging optreed moet u deze tijdig doorgeven aan uw meetbedrijf. Indien nodig zal het meetprotocol hierop aangepast worden en moet u een nieuwe meetprotocol indienen. Als eigenaar van een installatie bent u vrij in de keuze wie het meetprotocol opstelt. Het goedkeuren van het meetprotocol mag uitsluitend door een erkend meetbedrijf gebeuren. Het meetprotocol moet uiterlijk de laatste dag vóór de ingangsdatum van het verzoek tot vaststelling schriftelijk zijn ondertekend en gedateerd door een erkend meetbedrijf.

2. Een driemaandelijks meetrapport
De meetrapporten moeten uiterlijk binnen 2 maanden na afloop van het kwartaal worden ingediend bij CertiQ. Een meetrapport moet ondertekend worden door zowel de producent als het meetbedrijf.

Afval zonder subsidie voor rendement

U hoeft geen rapporten of brandstofpercentages in te dienen. 

 

Biogas met een totaal vermogen kleiner of gelijk aan 2 MW met 100% duurzame biomassa voor de input

Wat u moet indienen:

1. Een meetprotocol
Dit moet ingediend worden samen met de aanmelding (Verzoek tot Vaststelling) van uw productie-installatie. Een meetprotocol heeft een geldigheid van 5 jaar en moet daarna verlengd worden. Wanneer er tussentijds een wijziging optreedt moet u deze tijdig doorgeven aan uw meetbedrijf. Indien nodig zal het meetprotocol hierop aangepast worden en moet u een nieuwe meetprotocol indienen. De eigenaar van een installatie is vrij in de keuze wie het meetprotocol opstelt. Het goedkeuren van het meetprotocol mag uitsluitend door een erkend meetbedrijf gebeuren. Het meetprotocol moet uiterlijk de laatste dag vóór de ingangsdatum van het verzoek tot vaststelling schriftelijk zijn ondertekend en gedateerd door uw meetbedrijf.

2. Een jaarlijks meetrapport
In het meetrapport wordt over het voorgaande kalenderjaar per maand gerapporteerd. Het meetrapport moet uiterlijk vier maanden na afloop van ieder kalenderjaar (vóór 1 mei) worden ingediend bij CertiQ. Een meetrapport moet ondertekend worden door zowel de producent als uw meetbedrijf. 

Biogas met een totaal vermogen kleiner of gelijk aan 2 MW ZONDER 100% duurzame biomassa voor de input

Wat u moet indienen:

1. Maandelijkse opgave van de percentages en type brandstoffen
Alle producenten van biomassa- en fossiele-installaties moeten maandelijks biomassapercentages en type brandstof opvoeren met uitzondering van AVI's en 100% biogas-installaties. Nadat de netbeheerder de meetwaarden voor uw installatie heeft ingestuurd (meestal twee weken na de productiemaand), kunt u zelf de biomassapercentages invoeren in MyCertiQ. In de handleiding voor producenten (zie 'Documenten') staat hoe u dit kan doen. 

2. Een meetprotocol
Dit moet ingediend worden samen met de aanmelding (Verzoek tot Vaststelling) van uw productie-installatie. Een meetprotocol heeft een geldigheid van 5 jaar en moet daarna verlengd worden. Wanneer er tussentijds een wijziging optreedt moet u deze tijdig doorgeven aan uw meetbedrijf. Indien nodig zal het meetprotocol hierop aangepast worden en moet u een nieuwe meetprotocol indienen. Als eigenaar van een thermische energie installatie bent u vrij in de keuze wie het meetprotocol opstelt. Het goedkeuren van het meetprotocol mag uitsluitend door een erkend meetbedrijf. Het meetprotocol moet uiterlijk de laatste dag vóór de ingangsdatum van het verzoek tot vaststelling schriftelijk zijn ondertekend en gedateerd door een erkend meetbedrijf.

3. Een jaarlijks meetrapport
In het meetrapport wordt over het voorgaande kalenderjaar per maand gerapporteerd. Het meetrapport moet uiterlijk vier maanden na afloop van ieder kalenderjaar (vóór 1 mei) worden ingediend bij CertiQ. Een meetrapport moet ondertekend worden door zowel de producent als uw meetbedrijf. 

Biogas met een ingeschreven vermogen groter dan 2 MW

Dit geldt als u één of meerdere installaties heeft die gezamenlijk een ingeschreven nominaal vermogen hebben groter dan 2 MW achter de aansluiting. Hierbij maakt het dan niet uit of (één van) de installaties een ingeschreven vermogen kleiner dan 2 MW hebben, mits het opgeteld groter dan 2 MW vermogen is.