Veelgestelde vragen
Documenten
Nieuws
Contact

Wijziging doorvoeren

Wanneer uw situatie wijzigt, kunt u CertiQ op de hoogte stellen van wijzigingen

Kies hieronder welke wijziging u wilt doorvoeren

Ik wil mijn contact/relatiegegevens wijzigen

U kunt uw wijzigingen zelf uitvoeren in MyCertiQ door op de drie puntjes rechtsbovenin het MyCertiQ scherm te klikken. 

U kunt de volgende twee wijzigingen niet aanpassen via MyCertiQ:
1. Als u uw bankgegevens wilt wijzigen, stuurt u een mail naar servicedesk@certiq.nl. 

2. Een wijziging in het KvK-nummer, iDIN registratienummer of OWN IDP registratie gegevens ziet CertiQ als een overname. Hiervoor zult u uw productie-installatie moeten uitschrijven en opnieuw inschrijven. Dit kunt u doen via de homepagina. 

Ik wil van handelaar wisselen

U kunt het wisselen van handelaar zelf uitvoeren in MyCertiQ.

Ik wil mijn productie-installatiegegevens wijzigen

Als uw productie-installatie al staat ingeschreven en de gegevens zijn veranderd, zoals het vermogen, het locatie adres of de aansluiting, dan meldt u de installatie opnieuw aan bij CertiQ. Vervolgens beoordeelt uw netbeheerder uw aanvraag opnieuw. 

Als blijkt dat na aanmelding of inschrijving van de productie-installatie de gegevens onjuist zijn, neem dan contact op met uw netbeheerder. Houd er rekening mee dat als de netbeheerder al meetwaarden voor deze productie-installatie heeft ingestuurd, dat de wijziging pas doorgevoerd kan worden per de eerste dag van de opvolgende maand.

Ik ben verhuisd en laat de productie-installatie achter

1. Als u het recht op subsidie overneemt of overdraagt, regel dit met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

2. Als huidige eigenaar dient u zelf uw productie-installatie uit te schrijven via 'Ik wil mijn installatie uitschrijven' op de homepagina. U dient de productie-installatie uit te schrijven die de status 'approved' heeft in MyCertiQ. Meer informatie over uitschrijven kunt u ook vinden in de handleiding producenten onder 'Documenten'. Zodra de uitschrijving voltooid is, kan de nieuwe eigenaar de productie-installatie opnieuw aanmelden.

Hiervoor dient de nieuwe eigenaar zich eerst aan te melden bij CertiQ via de homepagina. Indien de nieuwe eigenaar al geregistreerd staat als eigenaar van een productie-installatie, dan kan de installatie direct aangemeld worden bij CertiQ via de homepagina.

3. Nadat de nieuwe aanmelding verwerkt is door de netbeheerder, stuurt CertiQ een bevestiging uit naar de nieuwe eigenaar.


Overname thermische energie-, biomassa- of afvalverbrandingsinstallatie
Als de overname een biomassa- of afvalverbrandingsinstallatie betreft, controleert u het risico bij deze overname; er kunnen bijzondere omstandigheden zijn die invloed kunnen hebben in de opvolgende jaren. U bent altijd gehouden om zelf voldoende onderzoek te doen bij de overname of overdracht van een installatie. CertiQ dan wel TenneT kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade die op wat voor wijze dan ook voortvloeit uit een overname of overdracht van een installatie.

U bent na het overnemen van een biomassa-installatie zelf verantwoordelijk voor nog in te dienen rapporten van afgelopen kalenderjaren binnen de daarvoor gegeven termijn. Alleen zo kunt u voorkomen dat het aantal GvO's in mindering wordt gebracht.

U bent na het overnemen van een afvalverbrandingsinstallatie zelf verantwoordelijk voor nog in te dienen meetrapporten van een afgelopen maand binnen de daarvoor gegeven termijn. Alleen zo kunt u voorkomen dat het gewogen rendement in mindering wordt gebracht en dus dat het aantal GvO's in mindering wordt gebracht.

Let op! Betreft het een warmte installatie dan kunt u een mail sturen naar servicedesk@certiq.nl onder vermelding van 'Overname warmte-installatie'. U ontvangt dan een overname formulier deelnemersovereenkomst welke u volledig ingevuld en ondertekend retour stuurt.

Ik ben de nieuwe eigenaar van een productie-installatie

1. Als u het recht op subsidie overneemt of overdraagt, regel dit met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

2.
 De vorige eigenaar dient de elektriciteit productie-installatie zelf uit te schrijven via 'Ik wil mijn productie installatie uitschrijven' op de homepagina. U kunt daarna als de nieuwe eigenaar de elektriciteit installatie opnieuw aanmelden.

3. Nadat de nieuwe aanmelding verwerkt is door de netbeheerder, stuurt CertiQ u een bevestiging.


Bij overname door overlijden, faillissement, onder curatele stelling, etc:
Stuurt u een mail naar servicedesk(at)certiq.nl o.v.v. 'overname formulier' en u vermeldt de reden van de overname. U ontvangt daarna via een beveiligde link een document dat u moet invullen en informatie over wat u moet aanleveren. De gevraagde informatie stuurt u vervolgens via email in de beveiligde link retour. De beveiligde link staat op naam van TenneT, het moederbedrijf van CertiQ. De documenten die u verstuurt zijn alleen voor CertiQ toegankelijk.

Overname thermische energie-, biomassa- of afvalverbrandingsinstallatie
Indien de overname een biomassa- of afvalverbrandingsinstallatie betreft, controleert u het risico bij deze overname; er kunnen bijzondere omstandigheden zijn die invloed kunnen hebben in de opvolgende jaren. U bent altijd gehouden om zelf voldoende onderzoek te doen bij de overname of overdracht van een installatie. CertiQ dan wel TenneT kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade die op wat voor wijze dan ook voortvloeit uit een overname of overdracht van een installatie.

De oude deelnemer is na het overnemen van een biomassa-installatie zelf verantwoordelijk voor de nog in te dienen rapporten van afgelopen kalenderjaren binnen de daarvoor gegeven termijn. 

De oude deelnemer is na het overnemen van een afvalverbrandingsinstallatie zelf verantwoordelijk voor de nog in te dienen meetrapporten van een afgelopen kwartaal binnen de daarvoor gegeven termijn. 

Let op! Betreft het een warmte installatie dan kunt u een mail sturen naar servicedesk@certiq.nl onder vermelding van 'Overname warmte-installatie'. U ontvangt dan een overname formulier deelnemersovereenkomst welke u volledig ingevuld en ondertekend retour stuurt.  

Ik ben verhuisd en ik neem mijn productie-installatie mee

1. Als u subsidie ontvangt, geef dan eerst de wijziging door aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zij moeten goedkeuring geven voor het meenemen van uw subsidie.

2. Wijzig vervolgens u relatiegegevens in MyCertiQ.

3. Meld daarna uw installatie bij CertiQ opnieuw aan op het nieuwe adres. Geef in het opmerkingenveld op pagina 7 aan:
- Dat u bent verhuisd en dat u de installatie meeneemt
- De datum van de verhuizing
- Het vorige adres

4. Na uw nieuwe aanmelding, beoordeelt uw netbeheerder de wijziging. Bij akkoord, ontvangt u van ons een bevestiging van de inschrijving op uw nieuwe adres. De 'oude' installatie schrijven wij uit.


Ik wil mijn productie-installatie uitschrijven

Als huidige eigenaar kunt u zelf uw productie-installatie uitschrijven via 'Ik wil mijn installatie uitschrijven' op de homepagina. U dient de productie-installatie uit te schrijven die de status 'approved' heeft in MyCertiQ. Meer informatie over uitschrijven kunt u ook vinden in de handleiding producenten onder 'Documenten'.

BeÃĢindigt u de inschrijving omdat u geen subsidie meer ontvangt?
U kunt er ook voor kiezen om de installatie ingeschreven te laten staan. Op die manier blijven er Garanties van Oorsprong aangemaakt worden; het bewijs voor duurzaam opgewekte energie.