Veelgestelde vragen
Documenten
Nieuws
Contact

Disclaimer

Disclaimer
Deze internetsite wordt u aangeboden door CertiQ B.V. ("CertiQ"). De inhoud ervan - alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur vanaf het startpunt www.certiq.nl - is beschermd op grond van de auteurswet.

Aansprakelijkheid en auteursrecht CertiQ
Van de inhoud van deze site mag niets worden gekopieerd, tenzij daartoe expliciet door CertiQ op de internetsite mogelijkheden worden geboden en aan de inhoud mag niets worden veranderd. CertiQ zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft ter zake geen garanties voor juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid.

CertiQ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang tot www.certiq.nl, noch voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van gegevens en informatie op deze internetsite. Het gestelde in de vorige zin geldt eveneens voor toegang tot gegevens en informatie op sites, waarvan op deze site links zijn opgenomen.

Gegevens, informatie en vragen die u (al dan niet per e-mail of elektronisch vragenformulier) aan CertiQ toestuurt, zijn niet confidentieel en mogen door CertiQ vrijelijk worden gebruikt of gereproduceerd, tenzij door u expliciet anders wordt aangegeven. Het vorenstaande geldt niet ten aanzien van gegevens en informatie waarvoor op grond van wettelijk voorschrift een verplichting tot geheimhouding geldt en voor gegevens en informatie die verwerkt dienen te worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (zie privacy statement). Alle gegevens die u naar www.certiq.nl stuurt, dienen juist te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.