Biomassa

Naast enkel elektriciteit en enkel warmte certificeert CertiQ ook de combinatie elektriciteit met warmte uit hernieuwbare bronnen. Een voorbeeld hiervan is een vergistingsinstallatie waarbij met een of meer gasmotoren elektriciteit wordt geproduceerd, en waarbij de warmte nuttig wordt aangewend. Een ander voorbeeld is een afvalverbrandingsinstallatie die zowel elektriciteit als warmte opwekt.

Certificering 
Certificering is belangrijk voor de transparantie op de energiemarkt. Daarnaast is het een voorwaarde om subsidie te kunnen ontvangen. Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor subsidie? Neem dan contact op met de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.