Overzicht rapportage-eisen

In onderstaande tabel zijn per type installatie de geldende rapportage-eisen weergegeven voor elektriciteit:

 

Type installatie

Meetprotocol

Meetrapport

Assurance-rapport

Biogasinstallatie
<=2 MWe

Vooraf indienen en vervolgens iedere 5 jaar, of bij wijziging van de installatie 

Jaarlijks indienen, uiterlijk 4 maanden na afloop van kalenderjaar 

Nee

Biogasinstallatie <=2 MWe waarvan bij meerdere vergelijkbare installaties het gezamenlijk totale nominaal elektrisch vermogen groter is dan 2 MW.

Vooraf indienen en vervolgens iedere 5 jaar, of bij wijziging van de installatie 

Nee

jaarlijks indienen, uiterlijk 4 maanden na afloop van kalenderjaar 

AVI met SDE/MEP voor rendement

Vooraf indienen en vervolgens iedere 5 jaar, of bij wijziging van de installatie

Maandrapport indienen, binnen 2 maanden na ieder kwartaal

Nee 

AVI zonder SDE/MEP voor rendement

Nee

Nee

Nee 

Overige installaties

Geen meetprotocol vereist 

Nee

Jaarlijks indienen, uiterlijk 4 maanden na afloop kalenderjaar

Fossiel installaties met meerdere brandstoffen

Geen meetprotocol vereist

Nee

Jaarlijks indienen, uiterlijk 4 maanden na afloop kalenderjaar