Veelgestelde vragen
Documenten
Nieuws
Contact
News

MyCertiQ handelsmodule live op 7 juni aanstaande

Het afgelopen jaar heeft CertiQ gewerkt aan een nieuwe applicatie voor MyCertiQ.

Nieuwe handelsmodule MyCertiQ
De handelsmodule in MyCertiQ-applicatie, waar handelaren en eindgebruikers gebruik van maken, gaat per 7 juni wijzigen. De laatste testen met de AIB zijn in uitvoering en als deze goed zijn bevonden, dan starten wij op 4 juni met de voorbereidingen om de nieuwe module beschikbaar te maken.

Met de introductie van de nieuwe handelsmodule hoopt CertiQ beter aan te sluiten bij de wensen van de gebruikers en de mogelijkheden op IT-gebied. Vanaf 7 juni is de nieuwe module te gebruiken. U hoeft hiervoor niets te doen. Hieronder leest u hoe de nieuwe handelsmodule eruit ziet en waar u wat kan doen.


Look & feel sterk gewijzigd
U logt op dezelfde manier in zoals u dat eerder deed. Echter komt u nu in de nieuwe handelsmodule terecht. De nieuwe opzet van deze module heeft als doel u als handelaar of eindgebruiker snel meer inzicht in uw voorraad te geven via het dashboard en u in de toekomst de mogelijkheid te bieden  om steeds meer routine taken te automatiseren.
Ook is het design zodanig opgezet dat de module zichzelf uitlegt zonder dat een aparte handleiding nodig is. Omdat de lay-out van de huidige handelsmodule en het nieuwe handelsportaal verschillen, hebben we als hulp in de bijlage in deze nieuwsbrief een uitleg op 1 pagina gegeven waar u welke activiteiten in de nieuwe module kan uitvoeren.


"Collection" vervangt "Basket"

In de huidige handelsmodule bent u gewend om met zgn. "baskets" te werken. Hierin zet u de certificaatreeksen klaar die u wil gaan verhandelen. In de praktijk bleek dit concept toch niet altijd prettig te werken. Daarom hebben we ervoor gekozen om niet meer van baskets gebruik te maken. Wel is er een ander concept voor terug gekomen om reeksen te kunnen groeperen. Dit is de zgn. "collection". Het is niet meer nodig om altijd een collection aan te maken om te kunnen handelen zoals dat bij de basket wel nodig was.


Berichtenbox maakt communicatie naar u als handelaar of eindgebruiker veiliger
Tot dusver stuurde de applicatie u per mail berichten met inhoudelijke informatie over uw voorraad of over uw relatiegegevens. Deze manier staat op steeds meer gespannen voet met privacy eisen in wet- en regelgeving. Daarom heeft CertiQ besloten om te gaan werken met een berichtenbox. Dat houdt in dat na livegang alle berichten die u ontvangt in uw berichtenbox geplaatst worden en u alleen een e-mail krijg dat er een nieuw bericht voor u klaar staat in uw berichtenbox. U dient dan eerst bij ons in te loggen om het bericht te bekijken. Op die manier borgen we dat de informatie de applicatie niet verlaat zodat wij controle op de beveiliging houden.

Registratie nieuwe handelaar digitaal
Naast de nieuwe handelsmodule hebben we ook het registreren van een nieuwe handelaar gedigitaliseerd. Hiermee besparen we dubbele invoer werkzaamheden en u kan nu de registratie in 1 keer invoeren. Er worden nog enkele handmatige controles door CertiQ uitgevoerd en dan krijgt u bericht dat u bent toegevoegd als handelaar.


Verdere ontwikkeling van de handelsmodule
Naast de eerdergenoemde elementen, heeft de nieuwe module  in de basis dezelfde functionaliteiten als de oude handelsmodule. Na de livegang op 7 juni zal CertiQ het handelsportaal doorontwikkelingen. In de weken na 7 juni worden  in ieder geval de volgende functionaliteiten bijgebouwd.
•    Custom collections maken via select & click
In de weken na livegang is het ook mogelijk om naast de standaard "CertiQ" collection eigen collections te maken op basis van business rules (u filtert welke reeksen in de collection komen). Deze functionaliteit maakt het additioneel mogelijk om ook zonder filtering dmv het aanklikken van reeks(en) deze in een custom collectie te plaatsen
•    Uniek maken van collecties
standaard is een collectie een subset van al uw certificaten in voorraad. Als u een reeks verhandeld die in 1 of meerdere collecties zat zal die niet meer getoond worden. Deze functie maakt het mogelijk om custom collecties aan te maken die uniek zijn, waardoor certificaatreeksen in een unieke collectie dus niet meer getoond worden in andere collections of in uw standaard voorraad zodat u op een eenvoudige manier verzekerd bent dat die reeksen niet door een andere transactie worden verhandeld


Vragen over de handelsmodule?
Mocht u na het lezen van de uitleg in de bijlage toch een vraag hebben hoe u uw werkzaamheden in MyCertiQ uit kan voeren, dan kunt u hier lezen waar en wanneer wij bereikbaar zijn: www.certiq.nl/footermenu/contact/

[Translate to NL:] Do you want to stay informed?