Veelgestelde vragen
Documenten
Nieuws
Contact
News

Gewijzigde versie van de Regeling Energie Vervoer

Op 23 december 2021 is een gewijzigde versie van de Regeling Energie Vervoer gepubliceerd. Deze nieuwe versie voorziet in de uitgifte door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) van hernieuwbare brandstofeenheden (HBE's) voor levering van elektriciteit en waterstof aan het vervoer. Om HBE’s te kunnen krijgen voor deze energiedragers moeten garanties van oorsprong (GvO's) worden afgeboekt.

Momenteel is het nog niet mogelijk om GvO’s af te boeken en HBE’s te ontvangen voor levering van elektriciteit en waterstof aan het vervoer. Vertogas en CertiQ werken aan de implementatie van de Regeling Energie Vervoer. Om GvO’s (elektriciteit en waterstof) zo snel mogelijk te kunnen inzetten ten behoeve van vervoer, wordt de implementatie in twee stappen uitgevoerd. Een tijdelijke voorziening zal ervoor zorgen dat er zo snel mogelijk HBE's uitgegeven kunnen worden door NEa (stap 1). Voor de definitieve oplossing moet aanvullend onderzoek verricht worden in samenspraak met de keten; van energieproducent tot eindafnemer van HBE’s (stap 2).

Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk om een tijdsindicatie af te geven over de implementatiestappen. 

[Translate to NL:] Do you want to stay informed?