Veelgestelde vragen
Documenten
Nieuws
Contact
News

Uurlijkse certificering van hernieuwbare elektriciteit een stap dichterbij

Uurlijkse certificering van hernieuwbare elektriciteit een stap dichterbij

FlexiDAO heeft in samenwerking met Microsoft, Eneco en CertiQ succesvol twee pilots voltooid om aan te tonen dat een ‘granulair’ (bijv. uurlijks) certificeringssysteem mogelijk is. In deze pilots hebben de partijen zogenaamde granulaire certificaten (GC’s) uitgegeven en afgeboekt. Dat is belangrijk, omdat het aantonen van productie van hernieuwbare, broeikasgasvrije elektriciteit op hetzelfde moment dat de gebruiker die elektriciteit nodig heeft een groter detailniveau vereist dan bestaande systemen voor garanties van oorsprong kunnen bieden. Dit project draagt bij aan het realiseren van 100% broeikasgasvrije elektriciteit door een transparanter certificeringssysteem te testen dat een realistischer beeld geeft van de fysieke realiteit op het elektriciteitsnet in vergelijking met de huidige standaarden voor het verantwoorden van broeikasgasuitstoot. De genoemde partijen kijken ernaar uit GC’s verder te ontwikkelen en te implementeren ten behoeve van het grotere doel: dag en nacht broeikasgasvrije energie.

Eerste pilotprojecten

Gedurende een periode van zes maanden hebben Microsoft (afnemer), Eneco (leverancier en afnemer), CertiQ (certificeringsinstantie voor GvO’s) en FlexiDAO (software provider) met twee pilotprojecten succesvol aangetoond dat het technisch mogelijk is om op uurlijkse basis (granulair) certificaten uit te geven, over te boeken en af te boeken in overeenstemming met het bestaande, gereguleerde  systeem voor Garanties van Oorsprong (GvO’s). Deze projecten vormen de eerste, echte implementatie in Europa, in lijn met de nieuwe EnergyTag standaard die zal worden vrijgegeven in April 2022. De pilots omvatten Eneco’s Prinses Amalia windpark, een van Microsofts datacenters in Nederland, en Eneco’s stadswarmtenet in Ypenburg. De pilots hebben bovendien aangetoond dat GC’s effectief zullen kunnen worden ingezet in de ontwikkeling van een methodologie voor de berekening van broeikasgasuitstoot die een realistischer beeld geeft van de fysieke realiteit op het elektriciteitsnet.

Er is een groeiende vraag naar broeikasgasvrije energie gedurende het hele etmaal. In Nederland wordt de productie van hernieuwbare elektriciteit al sinds 2001 gecertificeerd door middel van Garanties van Oorsprong (GvO’s). Echter, het bijbehorende systeem meet die productie slechts op maandbasis, en levert GvO’s op die een jaar lang geldig zijn. Deze GvO’s kunnen gedurende dat jaar vrij gebruikt worden om stroomconsumptie af te dekken en hiermee de claim te maken dat 100% hernieuwbare energie is geleverd. Maar hierbij wordt er geen rekening mee gehouden dat ook elektriciteit wordt gebruikt wanneer de wind niet waait of de zon niet schijnt. Uurlijkse certificering van elektriciteit biedt extra transparantie, die marktdeelnemers in staat stelt om beter bij te dragen aan de vermindering van broeikasgassen ‘op het net’.

Mogelijkheid aantonen van ‘granulaire’ elektriciteitscertificering

Alle GC’s die werden aangemaakt op het platform van FlexiDAO werden als onderliggende assets gekoppeld aan de officiële GvO’s die werden uitgegeven door CertiQ, zonder enige mismatch tussen de beide ‘detailniveaus’. Hiermee bevestigden de pilots dat:

 1. De software-oplossing van FlexiDAO geschikt is als ‘ledger’ voor complexe, uurlijkse data voor de energiemarkt.
 2. De methodologie voor uurlijkse certificering compatibel is met officiële GvO’s.

  De GC’s werden overgeboekt, gematcht met het uurlijkse gebruiksprofiel en afgeboekt ten gunste van de afnemer. Het gehele proces werd uitgevoerd op een wijze die consistent is met de richtlijnen van EnergyTag en het gereguleerde raamwerk voor GvO’s (inclusief Europese en Nederlandse nationale regelgeving en standaarden).

  Zie de infographic voor meer gegevens ten aanzien van de tweede pilot:

  Hoe nu verder?

  • FlexiDAO is voornemens zijn actieve samenwerking voort te zetten met AIB, EnergyTag en certificeringsinstanties met als doel erkenning van zijn GC platform – een softwaredienst beheerd door een derde partij met toegang tot het systeem voor Garanties van Oorsprong, om diensten aan te kunnen bieden ten aanzien van GC’s. Dit zal meer marktdeelnemers in staat stellen om eenvoudig GC’s te verkrijgen zoals succesvol is aangetoond gedurende dit project in samenwerking met CertiQ, Eneco en Microsoft.
  • Eneco heeft als doel om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Voor elektriciteit betekent dat, dat 100% van de elektriciteit die het levert aan zijn klanten broeikasgasvrij zal zijn. Eneco zal blijven werken aan de ontwikkeling van een transparanter certificeringssysteem. GC’s zullen Eneco helpen om in de toekomst meer inzicht te bieden aan particuliere en zakelijke klanten in de uren dat zij groene stroom gebruiken en wanneer het nodig is om andere opties te benutten, zoals elektriciteit uit een batterij.

  CertiQ ziet de GC als een verdere verbetering van het bestaande systeem voor GvO’s in Europa en zal blijven bijdragen aan de voortdurende ontwikkeling daarvan.

  [Translate to NL:] Do you want to stay informed?