Veelgestelde vragen
Documenten
Nieuws
Contact

Handelswijzen

Uitleg over Handelswijzen

Op deze pagina vindt u onze handelswijzen. Hierin beschrijven wij concrete voorbeeldsituaties uit de praktijk, en de manier waarop wij in zulke situaties zullen handelen. Deze handelswijzen zijn onze nadere invulling van de relevante wet- en/of regelgeving.

CertiQ stelt zich ten doel om iedere klant zo veel mogelijk op gelijke wijze te behandelen. Met deze handelswijzen willen wij transparantie bieden over de manier waarop wij ons werk uitvoeren. Zodat u weet wat u van ons mag verwachten.

Let wel: deze handelswijzen zijn slechts richtlijnen. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. CertiQ behandelt ieder dossier zorgvuldig, en de unieke omstandigheden in een individueel dossier kunnen er aanleiding toe geven om af te wijken van deze richtlijnen. Wanneer CertiQ dat doet, zal CertiQ die keuze uiteraard motiveren.

Herzien besluit na verstreken bezwaartermijn

Verzoek tot Vaststelling voor toekomst

Handelsrekening voor niet in Nederland gevestigde marktpartijen