Veelgestelde vragen
Documenten
Nieuws
Contact

Strategie

Strategie van CertiQ

• Wij voeren onze wettelijk taak zo goed mogelijk uit en maken onze ambities waar tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.

• Wij dragen met onze kennis en de uitvoering van onze wettelijke taak actief bij aan de energietransitie, door proactief nieuwe ideeën te ontwikkelen en de certificering van nieuwe energiebronnen, dragers en technieken optimaal te ondersteunen. Dit doen wij door:

- Het ontwikkelen, ondersteunen en uitvoeren van certificering van nieuwe technieken, innovaties en initiatieven passend bij onze wettelijke taak;
- Ons in te zetten voor volledige transparantie van de energiebron en/of drager, zowel t.a.v. productie en consumptie, groen en grijs als centraal en decentraal op Europees niveau.
- Ons in te zetten om een directe, kortstondige koppeling te creëren tussen de opwek en het gebruik van energie.