• Home>
  • Wet-/Regelgeving

Wet- en regelgeving voor producenten van duurzame energie en WKK

Wanneer u duurzame energie gaat produceren uit zon, wind, water of biomassa, of een warmtekrachtkoppelingsinstallatie heeft, krijgt u te maken met een aantal wetten en regels.


Wij hebben voor u de relevante wet- en regelgeving verzameld. Wij proberen hier altijd de meest recente versie weer te geven, maar kunnen er niet voor instaan dat alle actuele wijzigingen zijn meegenomen. Als u er zeker van wilt zijn dat u de nieuwste versie hebt, raden wij u aan om te kijken op www.overheid.nl.