Registreren installatie die (duurzame) elektriciteit produceert

Is de productie-installatie in bedrijf genomen en wilt u deze registreren? Zorg dan dat u de volgende gegevens bij de hand hebt:

Nadat uw installatie is geregistreerd:
Sturen wij een kopie van de registratie (Verzoek tot Vaststelling) per e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres. Het Verzoek tot Vaststelling kan direct in behandeling worden genomen door uw netbeheerder.

Kunt u met uw inloggegevens van uw eHerkenning (zakelijk) of DigiD (particulier) de status van uw registratie bekijken in MyCertiQ. Let op dat u bij het inloggen de rol van 'producer' kiest, ook als u intermediair bent.

Nadat de netbeheerder een akkoord heeft gegeven:
Schrijven wij de installatie definitief in en brengen wij (indien er sprake is van subsidie) RVO op de hoogte. Vanaf dat moment kan de netbeheerder de meetwaarden (elektriciteitsproductie over een bepaalde maand) digitaal naar CertiQ sturen.

Nadat de netbeheerder de productiegegevens (meetwaarden) heeft ingestuurd:
En, indien van toepassing, de biomassapercentages zijn verwerkt, kan CertiQ de certificaten aanmaken. Voor installaties die maar één soort biomassa inzetten, en geen andere (fossiele) brandstoffen, worden na ontvangst van de meetwaarden automatisch certificaten aangemaakt. CertiQ zet deze meetwaarden (per 1 MWh) om in certificaten. Deze certificaten worden digitaal aangemaakt en op het account van de handelaar geboekt die u in de aanmelding heeft opgegeven.

LET OP:

ALS U EEN INSTALLATIE WILT REGISTREREN, KIES DAN DE ROL PRODUCENT ÓF DE ROL INTERMEDIAIR, ALS U GEMACHTIGD BENT OM EEN INSTALLATIE NAMENS EEN PRODUCENT TE REGISTREREN.

 

Registreren