Status aanmelding raadplegen

U kunt de status van een aanmelding van een installatie in MyCertiQ bekijken. Bent u intermediair, dan kunt u alleen met een eHerkenning ketenmachtiging, namens de producent inloggen.

Een aanmelding van een installatie heeft één van de onderstaande statussen:  

  • Waiting for approval – de netbeheerder heeft nog geen goedkeuring gegeven. De reden hiervan kunt u navragen bij uw netbeheerder*.

  • On holdde netbeheerder heeft de inschrijving in de wacht geplaatst. De reden hiervoor kunt u navragen bij uw netbeheerder*.

  • Approved by grid operator - de netbeheerder heeft goedkeuring gegeven en CertiQ zal vervolgens de installatie binnen 3 dagen definitief inschrijven.

  • Approved – de installatie is ingeschreven. Vanaf dit moment kan de netbeheerder* de productiegegevens insturen, waarna wij de GvO's/CvO's uitgeven.
    Heeft u een subsidiebeschikking van RVO, dan starten zij de bevoorschotting op.

  • Rejected – de aanmelding is afgewezen. De reden hiervoor kunt u navragen bij uw netbeheerder*. 

*Indien het een aanmelding betreft van een warmte-installatie, dan kunt u de status navragen bij CertiQ.