Tarieven

CertiQ heeft geen winstoogmerk, maar werkt kostendekkend. Tekorten en overschotten uit een jaar worden in de tarieven van volgende jaren verwerkt. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de minister van Economische Zaken.

Lidmaatschapskosten
De lidmaatschapskosten voor handelaren bedragen € 500 per jaar. Per kalenderjaar wordt het volledige bedrag in rekening gebracht, ook wanneer een handelsaccount maar een gedeelte van een kalenderjaar ingeschreven staat. Het tarief voor een producentenlidmaatschap is net als voorgaande jaren op nul gesteld.

Transactiekosten
Onderstaand een overzicht met de tarieven (per MWh) voor 2020 en 2021 op basis van de wijziging van de Regeling van garanties van oorsprong door de Minister.

De publicatie in de Staatscourant vindt u hier. Onder artikel 29 staan de tarieven voor 2021.

Type transactie

2020

2021

Kosten voor

Aanmaak GvO water, wind, zon

€ 0,004

€ 0,004

Handelaar

Aanmaak GvO biomassa 

€ 0,028

€ 0,028

Handelaar

Aanmaak GvO warmte

€ 0,028

€ 0,028

Producent*/handelaar

Aanmaak CvO (Certificaten van Oorsprong)

€ 0,004

€ 0,004

Handelaar

Afboeken

€ 0,012

€ 0,012

Handelaar

Overboeken binnen NL

€ 0,004

€ 0,004

Ontvangende handelaar

Exporteren

€ 0,008

€ 0,008

Exporterende handelaar

Importeren

€ 0,008

€ 0,008

Ontvangende handelaar

 

*Een producent van duurzaam opgewekte warmte draagt de kosten voor de aanmaak van warmte GvO's zolang er geen specifieke handelaar is aangewezen die de GvO's voor deze installatie ontvangt.