U bent

Producent

U bent producent wanneer u een installatie bezit die duurzame elektriciteit of warmte opwekt of die elektriciteit opwekt uit fossiele bronnen.

Handelaar

Een handelaar is een organisatie die handelt in Garanties van Oorsprong of in Certificaten van Oorsprong.

Eindgebruiker

Een eindgebruiker heeft een account bij CertiQ om bij te houden wat een handelaar namens de eindgebruiker precies aan certificaten afboekt.

Intermediair

Een intermediair behartigt de belangen van organisaties of personen met duurzame productie-installaties of met installaties die energie opwekken uit fossiele bronnen.