Handelaar

CertiQ certificeert duurzame energie en energie die is opgewekt uit fossiele bronnen. Voor de duurzame energie verstrekken wij Garanties van Oorsprong (GvO’s) en voor de fossiele energie Certificaten van Oorsprong. Als GvO’s of de Certificaten van Oorsprong eenmaal zijn aangemaakt, boekt CertiQ ze op de rekening van een handelaar. Wilt u (inter)nationaal handelen in GvO’s of Certificaten van Oorsprong? Open dan een handelsaccount bij CertiQ. Daarmee kunt u beide type certificaten afboeken voor de levering en met de GvO's ook het vergroenen van energie.


Iedereen die in Nederland is gevestigd kan zich bij CertiQ laten registreren als handelaar, mits aan de juiste voorwaarden wordt voldaan. In de praktijk zijn veel handelaren energieleveranciers. Als een energieleverancier duurzame energie levert aan een eindverbruiker, moet hij daarvoor Garanties van Oorsprong bij CertiQ afboeken. Als de energieleverancier fossiele energie levert, dan kan hij hiervoor Certificaten van Oorsprong afboeken.