Aanmelden

Het openen van een handelsaccount bij CertiQ gaat als volgt:

1)         U vult de Aanvraag handelsaccount CertiQ in. 

Om u aan te kunnen melden heeft u een 13 cijferige locatiecode nodig (Global Location Number). Dit is tevens uw accountnummer dat gebruikt wordt binnen de AIB. Deze code kunt u aanvragen bij GS1.

In het aanmeldformulier kunt u ook aangeven of u kiesbaar wilt zijn voor particuliere en/of zakelijke producenten en of u vermeld wilt worden op het handelarenoverzicht.  

Onderdeel van het aanvraagformulier is een Know Your Customer vragenformulier. Op grond van de Regeling Garanties van Oorsprong en certificaten van oorsprong zijn wij namelijk verplicht om uw identiteit als handelaar te controleren.

2)       U ondertekent het aanvraagformulier en vraagt bij ons per e-mail een link aan zodat u de aanvraag via een beveiligde omgeving naar CertiQ kunt sturen. Dit in verband met de aangescherpte privacywetgeving per 25 mei 2018.

Als bijlagen bij het aanvraagformulier stuurt u een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en een kopie van een recent legitimatiebewijs mee van de persoon die namens uw organisatie tekenbevoegd is (blijkens uittreksel KvK).

Let op: helaas is het tijdelijk niet mogelijk om een beveiligde link aan te vragen. Indien u de bestanden toch beveiligd wilt versturen, dan kunt u ze als Zip-bestand mailen en ons in een separate e-mail het wachtwoord toesturen.

3)         Nadat wij uw aanvraag (inclusief KYC-formulier en kopie ID) hebben ontvangen, zullen wij deze in behandeling nemen. U ontvangt van ons een Deelnemersovereenkomst. Wij verzoeken u vriendelijk elke pagina van deze overeenkomst te paraferen, de laatste pagina ervan te ondertekenen en via e-mail naar ons terug te sturen.

3)         Zodra wij uw handelsaccount hebben ingeschreven, ontvangt u een bevestiging van inschrijving per e-mail.   

Inloggen in myCertiQ via eHerkenning
Nadat wij uw handelsaccount hebben ingeschreven, kunt u met de inloggegevens van uw eHerkennings-account inloggen in ons certificatensysteem, myCertiQ. U heeft een eHerkennings-account nodig met betrouwbaarheidsniveau 2+. Indien u nog geen eHerkennings-account heeft, kunt u deze aanvragen via www.eherkenning.nl. Houdt u in dat geval rekening met een verwerkingstijd van enkele weken.

Indien u nog aanvullende vragen heeft, kunt u contact opnemen met de Servicedesk van CertiQ.