Import en export

Garanties van Oorsprong zijn het bewijs voor duurzame levering en Certificaten van Oorsprong voor levering uit fossiele bronnen. Naast het afboeken kunnen certificaten ook worden geĆÆmporteerd of geĆ«xporteerd.

Of import en export van certificaten kan plaatsvinden hangt af van een aantal factoren:

Het land moet zijn aangesloten bij de Europese Unie (EU) of het Verdrag van de Europese Economische Ruimte (EEA) hebben getekend. Daarnaast dient een land aangesloten te zijn bij de AIB. Op de website van de AIB zijn de deelnemende landen te vinden.

Wilt u certificaten importeren, dan moet uw handelsaccount bekend zijn bij de issuing body van het betreffende land.  Is dat niet het geval, neem dan contact op met de issuing body van de handelspartner waarvan u de GvO's of Disclosure certificaten zult ontvangen.

Wilt u certificaten exporteren, dan moet de ontvangende handelaar geregistreerd zijn bij CertiQ. Is dit niet het geval, neem dan contact op met Servicedesk van CertiQ.

De certificaten moeten geldig zijn. GvO's en Certificaten van Oorsprong zijn tot een jaar na productiedatum geldig. Houdt u daarbij rekening met de einddatum van de productieperiode (de productieperiode kan per land verschillen).