Wijzigingen

Contactgegevens wijzigen
Wijzigingen in uw contactgegevens kunt u zelf doorvoeren via myCertiQ. Met uitzondering van uw bankgegevens. Hiervoor kunt u een e-mail sturen aan onze Servicedesk.

Overname of wijziging KvK-nummer
Indien uw handelsaccount wordt overgenomen of uw KvK-nummer wijzigt, is er juridisch sprake van een overname en hebben wij een Overnameformulier Deelnemersovereenkomst nodig met aanvullende verklaring.

Handelaar in opdracht van producent wijzigen
Wilt u in opdracht van de producent de handelaar wijzigen, maak dan gebruik van het formulier handelaarswijziging. Na ondertekening kunt u het formulier ingescand mailen naar onze Servicedesk.

Vermelding op handelarenoverzicht en/of aanmeldformulier
Wilt u op een andere manier vermeld worden in het handelarenoverzicht en/of in het aanmeldformulier voor productie-installaties, stuur dan een e-mail naar onze Servicedesk.