Deelnemersovereenkomst

Met ingang van 1 december 2018 geldt voor alle deelnemende producenten en handelaren een gewijzigde deelnemersovereenkomst.

Alle producenten en handelaren die deelnemen aan het E-certifcatensysteem van CertiQ gaan bij de eerste inschrijving met CertiQ een deelnemersovereenkomst aan. Hierin staan de wederzijdse rechten en verplichtingen met betrekking tot de deelname aan het E-certificatensysteem. In de overeenkomst is opgenomen dat deze gewijzigd kan worden door CertiQ mits de Deelnemersraad hier mee instemt. De wijzigingen treden in werking 30 dagen na publicatie van deze wijzigingen op de website van CertiQ.

De laatste wijziging van de deelnemersovereenkomst is op 1 januari 2015 op de website van CertiQ gepubliceerd. Deze overeenkomst geldt met ingang van 1 december 2018 voor alle producenten en handelaren en vervangt alle eerder aangegane deelnemingsovereenkomsten en uitvoeringsregelingen.