Missie en visie

Onze missie en visie laten zich als volgt samenvatten:

Missie:       

  • CertiQ staat garant voor betrouwbare informatie over de herkomst en opwek van energie aan alle maatschappelijke partijen en marktpartijen. 
  • Met Garanties van Oorsprong willen wij optimale transparantie bieden.
  • Wij willen de (internationale) markt voor energie duurzaam versterken.
  • Wij willen een actieve rol in de ontwikkeling van de Europese energiemarkt vervullen omdat verduurzaming een internationaal vraagstuk is.

 Onze visie:

  • Met volledige certificering bieden wij transparantie over bronnen, herkomst en opwektechniek van alle aangeboden energie.
  • Met gestandaardiseerde GvO’s stellen wij de internationale markt in staat om door kenmerken een verband te leggen tussen productie en consumptie van energie binnen Europa.
  • Alleen met kwaliteit en efficiency hebben wij de license to operate en is het voortbestaan van de organisatie gewaarborgd.