Wet openbaarheid van bestuur

Documenten vrijgegeven onder de Wob

Hieronder vindt u alle besluiten die zijn genomen op informatieverzoeken waarbij een beroep is gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur, en alle documenten die tezamen met die besluiten openbaar zijn gemaakt.

Adobe-PDF
Besluit_CertiQ_op_Wob-verzoek.pdf
24-04-2019
Data_bij_Wob-verzoek_CQ_WOB_2019_v1.zipx
24-04-2019
Adobe-PDF
20170615 Besluit op Wob-verzoek mbt uitgifte van GvO's
26-06-2017
20170615 Data bij Wob-verzoek mbt uitgifte van GvO's
26-06-2017