Subsidieregelingen als stimulans

In 2008 is de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) voor duurzame energie van start gegaan. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die deze subsidieregeling uitvoert, baseert de subsidie op gecertificeerde productie.

De subsidieregeling geldt voor een periode van 12 tot 15 jaar, afhankelijk van het type installatie waarvoor de subsidie is verstrekt. Het doel van de overheid is om langdurige zekerheid te bieden, zodat investeringen kunnen worden terugverdiend.

Variabele vergoedingen
Wilt u weten hoeveel subsidie u kunt ontvangen voor uw productie-installatie? Neemt u dan contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Subsidiebeschikking ontvangen? Aanmelden bij CertiQ
Als u een beschikking voor SDE(+)-subsidie heeft ontvangen, moet u uw installatie aanmelden bij CertiQ. Wanneer uw inschrijving definitief is, kan de RVO gegevens over aangemaakte Garanties van Oorsprong raadplegen in de applicatie myCertiQ. 

Aanmelden
installatie